2 Samuelova 12,1-14

Kazatel:

Boží stále přítomná láska!

2 Samuelova 12,1-14