1 Mojžíšova 50,15-21

Kazatel:

Boží svrchovanost

1 Mojžíšova 50,15-21