Lukáš 8,28-36

Kazatel:

Proměnění na hoře

Lukáš 9,28-36
Download: Audio icon Lukáš 9,28-36