Stručná historie sboru

Reformovaná presbyterní církev (RPC) zahájila činnost v Modřanech v lednu 2004. Každý čtvrtek odpoledne se na Základní škole Angelova v Modřanech začaly pravidelně scházet děti zvláště z nevěřících rodin v mimoškolním biblickém klubu (Klub Krále) a vytvořily se přátelské vztahy s několika místními rodinami. Během následujícího léta byl za podpory zakládajícího sboru organizován Anglický tábor pro rodiny v Modřanech ve spolupráci s týmem z Bayview Orthodox Presbyterian Church of Chula Vista v Kalifornii. Bůh vyslyšel mnoho modliteb, české rodiny se zlepšily v angličtině a měly možnost slyšet přednášky o křesťanství, které vedl pastor Roger Wagner. Během let se popularita Anglického tábora rozrostla a každoročně se počet účastníků zvyšuje. V týmech na anglických táborech slouží lidé z církví po celých Spojených státech.

Veřejné nedělní bohoslužby byly zahájeny 3. října 2004 v Komunitním centru ZŠ Angelova. Vedle zmíněného biblického klubu pro děti organizuje církevní společenství také pravidelná setkání mládeže a biblická studia pro mladé muže, dále lekce angličtiny, které se konají ve třech ZŠ v Modřanech, a Marilyn Farniková vede jednou měsíčně biblické vyučování pro ženy.

Každé léto pořádá RPC týdenní příměstský anglický křesťanský tábor pro děti ve věku 5-13 let Ready, Set, Go, který se koná v Komunitním centru ZŠ Angelova. První tábor proběhl v srpnu 2007, další tři následovaly v letech 2008, 2010 a 2011. Tento tábor připravuje a vede Team Praha – skupina amerických křesťanů ze středních a vysokých škol z USA za pomoci českých překladatelů. Ve spolupráci s tímto týmem pořádala církevní společenství v Modřanech také pětidenní výjezdy do slovenských Nízkých Tater a Krkonoše pro věřící i nevěřící mládežníky z České republiky.