Žalm 121

Kazatel:

Spoléhej na Pána Boha, Tvého ochránce!

Žalm 121
Download: Audio icon Žalm 121