Rodina a Boží smlouva

Kazatel:

Dávejte Bohu zasloužené místo ve své rodině

Rodina a Boží smlouva