Římanům 8,9-13 Část II

Kazatel:

Obživení skrze Ducha svatého

Římanům 8,9-13 Část II