Římanům 8,26-27

Kazatel:

Přimlouvání Ducha Svatého

Římanům 8,26-27