Římanům 8,13-17

Kazatel:

Synové a dědicové Boží

Římanům 8,13-17