Římanům 7,7-13

Kazatel:

Üčel Božího zákona

Římanům 7,7-13