Římanům 6:12-14

Kazatel:

Oddanost Bohu

Římanům 6:12-14