Ŕímanům 3,19-28

Kazatel:

Důležitost kříže

Ŕímanům 3,19-28