Římanům 2,25-29

Kazatel:

Znovuzrozené srdce proměněné Božím Duchem!

Římanům 2,25-29