Římanům 1,14-18

Kazatel:

Věřte v evangelium, které je Božímoc ke spasení!

Římanům 1,14-18