Římanům 1,1-7

Kazatel:

Stůjte v úžasu Božího spasitelského díla ve svém životě.

Římanům 1,1-7