Nehemjáš 9,5-15

Kazatel:

Proč si Bůh zaslouží úctu!

Nehemjáš 9,5-15