Nehemjáš 8,1-12

Kazatel:

Nádhera vánoc!

Nehemjáš 8,1-12