Nehemjáš 5,1-13

Kazatel:

Opravdová láska k bližnímu chrání lidi, kteří chránit samy sebe nemohou!

Nehemjáš 5,1-13