Nehemjáš 4,10-17

Kazatel:

Buďte připraveni použit své duchovní zbraně!

Nehemjáš 4,10-17