Nehemjáš 13,15-22

Kazatel:

Důležitost dne odpočínku

Nehemjáš 13,15-22