Nehemjáš 11,1-3 a 12,27-30,43

Kazatel:

Oslavuj Boží dobrotu a věrnost!

Nehemjáš 11,1-3 a 12,27-30,43