Modlitba při hledání Boží vůle

Kazatel:

Modli se stále a naléhavě při hledání Boží vůle!  Filipským 4,6-7  a Efezským 6,18-19

Modlitba při hledání Boží vůle