Lukáš 8,4-15

Kazatel:

Jaký je stav Tvé půdy?

Lukáš 8,4-15
Download: Audio icon Lukáš 8,4-15