Lukáš 8,1-3

Kazatel:

Učednictví Ježíše Krista 

Lukáš 8,1-3
Download: Audio icon Lukáš 8,1-3