Lukáš 7,11-17

Kazatel:

S Kristem smrt nezvítězí!

Lukáš 7,11-17
Download: Audio icon Lukáš 7,11-17