Lukáš 6, 37-42

Kazatel:

Nejprve vyjmi trám ze svého oka!

Lukáš 6,37-42
Download: Audio icon Lukáš 6,37-42