Lukáš 6, 27-36

Kazatel:

Láska k nepřátelům

Lukáš 6,27-36
Download: Audio icon Lukáš 6,27-36