Konference biblického poradenství

Manželství podle Božího plánu

Tento kurz je studijní a rekreační příležitostí pro svobodné lidi, manželské páry nebo celou rodinu. V rámci kurzu proběhne 26 vyučovacích hodin, na kterých probereme aplikaci biblických principů a metod při poradenství manželským párům, které čelí problémům.  Budeme také probírat, jak moudře radit lidem ohledně vstupu do manželství, rozvodu a  opětného sňatku podle Písma.  Během přednášek bude zajištěn speciální program pro děti do 12 let.Zveme všechny, kteří chtějí rozvíjet své poradenské schopnosti tak, aby mohli laskavě a moudře sloužit lidem při poradenství Božím Slovem.

 

 

KdePenzion Metuje, Za Školou 276, Teplice nad Mejují  Tel. 420 491 581 260   www.penzion.metuje.eu

 

Kdy: Konference začne registrací ve středu (26.7.2023) od 15:00 do 17:00 hod. Večeře se podává od 17:00 do 18:00 hod. Konference končí obědem v sobotu odpoledne (29.7.2023). 

 

Kdo přináší:  Dr. James Newheiser, Jr. je ředitelem Institutu biblického poradenství a učednictví (IBCD) a ředitelem programu křesťanského poradenství na Reformovaném teologickém semináři v Charlotte, Severní Karolíně (RTS). Vyučuje biblické poradenství a pastorační teologii i na Masters College v Kalifornii. 25 let sloužil jako kazatel v  Grace Bible Church v Escondidě, Kalifornii. Jeho žena Caroline radí ženám a vyučuje poradenství. Manželé jsou od roku 1979 a mají spolu tři dospělé děti. Všechny přednášky budou překládány z angličtiny do češtiny.

 

Informace:  Další informace můžete získat na tel. čísle: 721 926 683 (Jerry a Marilyn Farníkovi) nebo e-mail: jmfarnikovi@gmail.com. Entrust (BEE)

 

Cena v budově penzionu za ubytování (3 noci) s plnou penzí:

Dospělí - 2088 Kč

Děti (11-15) - 1692 Kč

Děti (3-10) - 1512 Kč

Děti (0-2) - Zdarma  *Bez nároku na postel a jídlo.

  

Cena v chatkách se společným sociálním zařízením za ubytování (3 noci) s plnou penzí:

Dospělí - 1764 Kč

Děti (11-15) - 1296 Kč

Děti (3-10) - 1080 Kč

Děti (0-2) - Zdarma  *Bez nároku na postel a jídlo. 

 

íplatek za domácího mázlička je 50 Kč za den, a je možné je ubytovat pouze v chatkách.

 

Jak se přihlásit:

Je možné se přihlásit na webové stránce www.reformovanacirkev.cz nebo přihlášku zašlete do 30.6.2023 na adresu: jmfarnikovi@gmail.com

Po potvrzení rezervace prosím uhraďte celkovou částku na účet penzionu: 107-8655090277/0100

Do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení a počet osob. Jako variabilní symbol uveďte č. 267 a jako specifický symbol datum narození ve stejném tvaru jako na přihlášce. Přihláška je platná jen po zaplacení příslušné částky.  Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity.

 

Rozvrh konference:

 

Středa, 26. července  19:00 – 21:15

Dostatečnost Písma pro poradenství a péči o duši

 

Boží záměr pro manželství 

 

Čtvrtek, 27. července  8:30 – 12:30 

Biblická moudrost pro nezadané, kteří chtějí vstoupit do manželství

Role manžela a manželky

 

 

Biblické řešení konfliktů

 

 

Komunikace v manželství

 

14:00 -15:30

Seminář pro ženy: Zvládání rodinných krizí

 

 

18:45-21:00

Jak přemoci hříšný hněv

 

Domácí násilí: Poradenství pro oběť a násilníka

 

Pomoc církvím při moudrém řešení případů domácího násilí

 

Pátek, 28. července  8:30 – 12:30 

Finanční problémy v manželství

 

Poradenství párům ve finanční tísni

 

Od modly k požehnání: Sex v manželství

 

Pomoc manželům při zotavení ze sexuálního hříchu/cizoložství

 

Poradenský případ týkající se cizoložství

 

14:00-15:30

Seminář pro ženy: Osamělá manželka

 

 

18:45 -- 21:00

Moudré jednání v rozvodových situacích

 

Moudré rozhodování ohledně opětného sňatku

 

Případ týkající se rozvodu/opětného sňatku

 

Sobota, 29. července  8:30 – 13:00

Klíče k zachování a posílení manželství

 

Jak poskytovat předmanželské poradenství 

 

Týmové poradenství párům

 

Úloha církve v poradenství