Koloským 4,7-18 1.část

Kazatel:

Pozdrav plných pravd a povzbuzení!

Koloským 4,7-18 1.část