Jan 1,14-18 a 1 Janův 1,1-4

Kazatel:

Dívejte na vtěleného Ježíše Krista očima očitého svědka!

Jan 1,14-18 a 1 Janův 1,1-4