Jan 11, 45-53

Kazatel:

Kristus přišel a zemřel, aby zachránil svůj lid!

Jan 11,45-53
Download: Audio icon Jan 11,45-53