English Camp 2013 (#2)

Kazatel:

"I Think, Therefore I Am" - Reason and Its Limits

(Myslím, tedy jsem" - rozum a jeho omezené možnosti)

 

English Camp 2013 (#2)