Efezským 4,32-5,2

Kazatel:

Následuj Boží příklad lásky a obětavosti!

Efezským 4,32-5,2