Další aktivity

Další aktivity:

 

Biblická hodina pro všechny

Setkání se koná každý druhé úterý od 19:00 - 20:30 u Farníků.  

 

Klub Krále pro děti

V klubu sportujeme, hrajeme hry, zpíváme, a vyrábíme zajímavé věci, ale hlavně si povídáme o Bohu a Jeho lásce k nám!  Pro všechny děti od 1. do 5. třídy.  Každý čtvrtek od 15:00 do 16:50 v ZŠ Angel v budově Mladenovově. 

 

Setkání žen a setkání mužů

Program s obědem se koná obvykle v první neděli měsíce od 13:00-16:00 u Farníků. 

  

Vyučování angličtiny

Pro dospělé a děti s rodilým mluvčím angličtiny z Ameriky.  Kurzy jsou zaměřeny na konverzační angličtinu s důrazem na správnou výslovnost a gramatiku.  

Ve středu od 17:00-17:55 pro začátečníky.

Ve středu od 18:00-18:55 pro mírně pokročilé.

Ve středu od 19:00-19:55 pro pokročilé.

ZŠ Angel, Angelovova 3183, Praha 4 (Vchod do posilovny a tělocvičny)

Cena: 600 Kč za semestr (za náklady provozu učebny) 

 a

Ve čtvrtek od 17:45-18:30 pro začátečníky.

Ve čtvrtek od 18:35-19:20= pro mírně pokročilé.

Ve čtvrtek od 19:25-20:10 pro pokročilé.    

ZŠ Švejcara (Vchod B) Mračkova 3090, Praha 4. 

Třídy jsou v prvním patře u vchodu B.  

Výuka ve čtvrtek je bez poplatku.