1 Mojžíšova 22,1-19

Kazatel:

Boží beránek

1 Mojžíšova 22,1-19