Židům 11,23-29

Kazatel:

Mojžíšova víra

Židům 11,23-29