Skutky 3,1-11 a 4,1-12

Kazatel:

V nikom jiném není spásy!

Skutky 3,1-11 a 4,1-12