Setkání s Ježíšem: Celník na stromě - Lk 19,1-10

Zacheus je nejenom úžasným příkladem Boží moci ke spasení, které je zdarma, ale je také krásným vzorem toho, co to znamená a co to stojí být opravdovým učedníkem Pána Ježíše Krista.

Setkání s Ježíšem: Celník na stromě - Lk 19,1-10