Římanům 8,3-4

Kazatel:

Největší dar!

Římanům 8,3-4