Římanům 8, 1-4

Kazatel:

Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši

Římanům 8, 1-4