Římanům 5,6-11

Kazatel:

Boží nezasloužená láska!

Římanům 5,6-11