Nehemjáš 3,33 - 4,9

Kazatel:

Čelení opozicí s vírou ve velikého Boha!

Nehemjáš 3,33 - 4,9