Nehemjáš 2,11-20

Kazatel:

Stavějme Kristovu církev k Boží chvále!

Nehemjáš 2,11-20