Nehemjáš 2,1-10

Kazatel:

Užij si a odpočiň si v Boží dobrotě!

Nehemjáš 2,1-10