Lukáš 6,17-26

Kazatel:

Blahoslavenství a varování

Lukáš 6,17-26
Download: Audio icon Lukáš 6,17-26