Lukáš 5,27-39

Kazatel:

Žijte v pravdě svého nového života v Kristu!

Lukáš 5,27-39
Download: Audio icon Lukáš 5,27-39