Lukáš 4,31-41

Kazatel:

Ježíšova moc při pomoci lidem!

Lukáš 4,31-41
Download: Audio icon Lukáš 4,31-41