Lukáš 3,21-38

Kazatel:

Začátek díla Božího syna na zemi

Lukáš 3,21-38
Download: Audio icon Lukáš 3,21-38