Lukáš 2,39-52

Kazatel:

Správné priority!

Lukáš 2,39-52
Download: Audio icon Lukáš 2,39-52