Lukáš 1,40-44 a Lukáš 1,57-75

Kazatel:

Zamysli se nad celou rozmanitost Boží spásy v Kristu!

Lukáš 1,40-44 a Lukáš 1,57-75